OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Ilona Adamová, Jestřabí Lhota 209, Kolín 280 02, IČ: 04731506

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a kosmetických služeb Ilona Adamová (dále jen provozovatel) v provozovně Salon Paradis na adrese Žižkova 256, Kolín 280 02 a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující)

1.2. Provozovatel poskytuje masážní a kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu služby, (osobně, telefonicky, e-mailem), projevil kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně, e-mailem. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

2.2. Přeobjednání a zrušení termínu

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom provozovatele předem telefonicky, nejpozději však 48 hodin před zahájením služby. Pozdější zrušení termínu, přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na službu se považuje za absenci zákazníka.

2.4. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby - STORNO POPLATEK, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu. Přeobjednání nebo zrušení předem domluveného termínu přijímáme nejpozději 48 hodin před termínem a to pouze telefonicky nebo prostřednictvím SMS zprávy. 

2.5. Odmítnutí služby

Služba může být terapeutem, masérem odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník neuhradí hodnotu dříve objednané služby, na kterou se nedostavil a nepřeobjednal termín min. 48 hodin předem
  • zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčního onemocnění,
  • zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
  • zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru,
  • zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu,
  • zákazník se během objednávání termínu službu vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení služby - zákazník je v těchto případech povinen službu uhradit v plném rozsahu původní objednávky.

Služba může být předčasně ukončena, pokud se:

  • během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění
  • u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
  • během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů
  • během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Doprovod a přístupnost

Klienta objednaného na službu může doprovázet dospělá osoba.

2.8. Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před službou, během služby ani po službě neručí.

2.9. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je povinen informovat se před službou o účincích, indikacích a kontraindikacích služby, toto je možné na internetových stránkách provozovatele, dotazem na provozovatele, případně před objednávkou zkonzultovat svou způsobilost ke službě se svým osobním lékařem. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.10. Ceník služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách provozovatele. Všechny ceny jsou konečné.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu dané služby. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh požadované služby dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Služby jsou popsány na webových stránkách www.paradis.cz. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem služby pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet zpět. Poukaz s uvedenou nominální hodnotou lze čerpat postupně, do uplynutí doby platnosti vyznačené na poukazu.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula doba platnosti poukazu. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednávání služeb hrazených dárkovým poukazem je nutno provést s dostatečným předstihem tak, aby rezervovaný termín mohl být dohodnut s provozovatelem do uplynutí doby platnosti poukazu, držitel dárkového poukazu je povinen si toto včas ověřit.

4.4. Lhůta platnosti

Lhůta platnosti dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu (Platnost poukazu do ...). Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

Lhůta (platnost poukazu) je stanovena dle jeho nominální hodnoty:

do 500Kč 3 měsíce

nad 500Kč do 2000Kč 6 měsíců

nad 2000Kč 1 rok

nebo jinak dle data uvedeného na poukazu

Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu pozbývá tento platnost. V odůvodněných případech (nemoc, dočasné uzavření provozovny dle nařízení vlády, ...) je možné po domluvě s provozovatelem platnost poukazu prodloužit, toto prodloužení však musí proběhnout ještě v době platnosti dárkového poukazu.

5. Předplacené služby

5.1. U předplacených služeb, zakoupených zvýhodněných balíčků, nebo kúry, není možné vrátit nedočerpanou částku za nedochozené služby zpět. Nedočerpaná částka bude vrácena prostřednictvím dárkového poukazu s platností dle bodu 4.4. od data, kdy klient oznámí, přerušení docházky na procedury, nebo zruší předem domluvené termíny na předplacené procedury.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 17.1.2023

Salon Paradis , všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!